MEDLEMSKONTINGENT

Kontigenter:

Enkeltmedlem 200,-

Sameier og borettslag 900,-

Betales inn til kontonummer 16075643210 eller via Vipps til #78767 Gamlebyen Beboerforening