Om Gamlebyen

Nyttige Facebook-sider

Gamlebyen Beboerforening – diskusjonsforum

Saxegaarden

Saxegaarden, en av byens eldste bygninger. Den første Saxegaarden er omtalt i historien fra 1334 til 1414, og er blant de meget få middelaldergårdene i Oslo hvor beliggenhet med sikkerhet kan fastslås. Det er snakk om bygningsspor tilknyttet den samme eiendom gjennom mer enn 800 år. Dagens bygning er en bevaringsverdig trebygning fra tidlig 1800-tall, reist over en fredet hvelvkjeller fra slutten av 1200-tallet. Bygningen er den eneste gjenværende av de tidligere løkkeeiendommene i Gamlebyen.

Vår nærmeste nabo er Middelalderparken; det er bare et jernbanespor som skiller oss. Og det er det typiske for Gamlebyen: jernbanesporene som går på kryss og tvers, både i tuneller og oppe i dagen. Landets første offentlige jernbane ble etablert på strekningen Oslo-Eidsvoll i 1854, nettopp gjennom Gamlebyen. Sporområdene i Gamlebyen og Bjørvika er svært omfattende og GBF arbeider for at store deler av disse områdene skal frigjøres for annet bruk i fremtiden. Saxegården ligger rett ved broen over til Middelalderparken.

Middelalderparken ble etablert i 2000, og vannspeilet lagt mellom parken og veien for å vise den historiske strandlinjen fra ca 1300-tallet.