Støy

Her kommer det informasjon om arbeidet vi gjør omkring støy i Gamlebyen.